• 2016 жылдың ақпанында тендердің жеңімпазы «Алсим Аларко», «Макйол», «СКИК» және «Корея Экспрессвэй» компанияларымен құрылған түрік-корей консорциумы (бұдан әрі «Консорциум») болып жарияланды.
  • Тараптардың арасындағы Концессиялық келісімге (бұдан әрі «Концессиялық келісім») 2018 жылы қол қойылды.
  • Концессиялық келісім кем дегенде 20 жыл қолданыста болады, оның алғашқы 50 айы құрылыс кезеңі, қалғандары – пайдалану кезеңі болып табылады.